Szczęść Boże

Parafia w Majdanie Starym

pw. Sw. App. Piotra i Pawła.

Zmarł nasz wikariusz

Ksiądz Łukasz Krzaczkowski.

Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu.

Czytaj dalej...
Chrome
Dawne dzieje

Historia Parafii

Parafię erygował, w r. 1919, bp Marian Fulman. Powstała ona przy dawnej cerkwi prawosławnej. Pierwotnie istniała na tym terenie parafia unicka, którą zlikwidowano w czasie kasaty unii (ok. r. 1875). Przed r. 1919 miejscowość należała do parafii łacińskiej w Puszczy Solskiej (obecnie św. Marii Magdaleny w Biłgoraju). W parafii mieszkają również prawosławni. W krótkich dziejach placówki szczególnie krwawo zapisała się ostatnia wojna: wywożenie do obozów zagłady, do przymusowej pracy, rozstrzeliwania w czasie pacyfikacji (pozostały po nich mogiły), w 1943 r. spalenie Majdanu Starego i Nowego. W Dachau zginął proboszcz, ks. Mikołaj Kostrzewa. W miejscu obecnego kościoła istniała, od r. 1733, świątynia unicka. Obecny kościół, pw. św. App. Piotra i Pawła, wybudowano w latach 1903-1906 jako cerkiew prawosławną. W r. 1919 zamieniony na kościół katolicki. Kościół drewniany, jednonawowy, bez określonego stylu, wewnątrz 3 ołtarze drewniane. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej, ołtarz boczny po lewej stronie - św. Franciszka, a po prawej - św. Mikołaja, przy prezbiterium 2 zakrystie, przy nawie - kruchta, nad nawą wieża. Obok świątyni znajduje się dzwonnica, wybudowana w r. 1974 oraz ołtarz polowy z r. 1997.

Jakie zmiany?

Przyszlosciowe zmiany

Nasi księża, wraz z radnymi, rozpoczęli budowe nowego płotu wokół koscioła. Ksiądz proboszcz narazie nie chce zdradzć nam wszystkich planow, ale pierwszy słupek do nowego płotu możemy już podziwiać!

Kontakt

Ks. Wikariusz Łukasz Krzaczkowski

Ks. Proboszcz Jan Pysz: 000 000 000

Copyrights © 2016 Parafia Św. App. Piotra i Pawła w Majdanie Starym
piotraipawla@majdan.pl · 000 000 000 ·